Monday, January 4, 2010

"Kapayapaan"

Sa himig ng mga ibon
Sa ihip ng hangin
Ang tinig ng katahimikan
Dinig ko sa aking puso

Damdamin ko’y maligaya
Pagka’t lahat ay mapayapa
Pag-ibig ay ating dalangin
Pagmamahalan ay adhikain

Subalit saan ko matatagpo
Ang tunay na sinusuyo
Sa kagandahan ng buhay
Ikaw ang siyang tunay

Ang hanap ng ating kaluluwa
Ay kung bakit nilikha
Ang kasiyahan ng pagkaka-isa
Makakamtan ng lahat

Nagsisimula sa pamilya
Hanggang sa buong mundo
Nguni’t ang sanhi ng kapayapaan
Ay pusong marunong magmahal

*poetry by Nimia Gamo (purple lines) and Jobert Abiva (blue lines)

No comments:

Post a Comment